Toutinegra-do-mato

Toutinegra-do-mato - Dartford Warbler - Sylvia undata (Monfrague, Spain)
Toutinegra-do-mato - Dartford Warbler - Sylvia undata (Monfrague, Spain)
Toutinegra-do-mato - Dartford Warbler - Sylvia undata (Vila Real, Portugal)