Gaivota-tridáctila

Gaivota-tridáctila - Rissa tridactyla - Kittiwake (Esmoriz, Portugal)
Gaivota-tridáctila, juvenil - Rissa tridactyla, juvenile - Kittiwake (Esmoriz, Portugal)
Gaivota-tridáctila, juvenil - Rissa tridactyla, juvenile - Kittiwake (Esmoriz, Portugal)
Gaivota-tridáctila - Rissa tridactyla - Kittiwake (Esmoriz, Portugal)
Gaivota-tridáctila - Rissa tridactyla - Kittiwake (Esmoriz, Portugal)
Gaivota-tridáctila - Rissa tridactyla - Kittiwake (Peniche, Portugal)
Gaivota-tridáctila - Rissa tridactyla - Kittiwake (Peniche, Portugal)